[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

saum

كتاب الصوم (3)

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮއްލުން ހުއްދަ ޢުޛުރުތައް:

كتاب الصوم (2)

ރަމަޟާންމަހުގެ މާތްކަމާއި އެމަހުގައި ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވުމުގެ ޙިކުމަތް:

كتاب الصوم (1)

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.     ރޯދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ލުޣަވީ ގޮތުން ރޯދައަކީ ހިފެހެއްޓުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ނިޔަތާއެކު،

كتاب الصوم (3)

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮއްލުން ހުއްދަ ޢުޛުރުތައް:

كتاب الصوم (2)

ރަމަޟާންމަހުގެ މާތްކަމާއި އެމަހުގައި ރޯދަ ފަރުޟު ކުރެވުމުގެ ޙިކުމަތް:

كتاب الصوم (1)

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.     ރޯދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ލުޣަވީ ގޮތުން ރޯދައަކީ ހިފެހެއްޓުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ނިޔަތާއެކު،