[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަތުކުރި އޮޅައިގެން ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ނަމާދުކުރުމުން، ނަމާދުގައި ހެދުން ބޮނޑިކުރުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ނަހީގެ ތެރެއަށް އެކަން ވަދެގެން ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ ހެދުން ބޮނޑިކުރުންކަމުގައިވާނަމަ، އަތުކުރި އޮޅައިގެން ނަމާދަށް ވަނުމާއި ނަމާދުގެ ތެރޭގައި އެކަންކުރުން ޙުކުމުގައި ތަފާތު ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެ ދެ ގޮތްވެސް އެކަމުގައި ހަމަހަމަ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: ނަމާދުކުރާ އިރުގައި އަތުކުރި އޮޅުން ނުވަތަ ބޮނޑިކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. [1] […]