[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް رضي الله عنه

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް ބުން އަލްޙާރިޘް رضي الله عنه އަކީ ޔަޢުޤޫބު عليه السلام ގެ ދަރިކަލުން ޔޫސުފް عليه السلام ގެ ދަރިކޮޅުގެ ބޭކަލެކެވެ.