[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ 76

ފުރަތަމަ ފަޞްލު: މުސްނަދު ފޮތްތައް 1 ތަޢުރީފު: ބަހުގެ ގޮތުން: ފަރުބަދައިގެ ބުޑުގައި ހުންނަ އުފުލިފައިވާ ބިމެވެ. [1] އިޞްތިލާޙީ ގޮތުން: ދެ މާނައެއްގައި މުޙައްދިޘުން މި ލަފްޡު ބޭނުންކުރައްވައެވެ. ފުރަތަމައީ: މުސްނަދު ޙަދީޘް އަލްޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީ ވިދާޅުވިއެވެ. “ޙަދީޘަކީ މުސްނަދު ޙަދީޘެއްކަމުގައި އެބޭކަލުން ޞިފަކުރައްވައިފިނަމަ އޭގެ މުރާދަކީ، އެ ޙަދީޘަކީ އެ ޙަދީޘް އެ ރިވާކުރި ރާވީއިން ފެށިގެން އެ ރިވާކުރެވުނު މީހާއާ ހިސާބަށް ގުޅިފައިވާ ސަނަދެއްކަމުގައެވެ. އެހެނަސް މި އިޠްލާޙު ގިނައިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި […]

ފޮތް: ތުއްތުކުދިންނަށް ތައުޙީދު އުނގަންނައިދިނުން

މިއީ ތުއްތުކުދިންނަށް އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، ދަސްކޮށް ދެއްވުމަށް އަލްއިމާމް އަލްމުޖައްދިދު މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްޙާބު رحمه الله ލިޔުއްވާފައިވާ تَعْلِيْمُ الصِّبْيَانِ التَّوْحِيْدَ (ތުއްތުކުދިންނަށް ތައުޙީދު އުނގަންނައިދިނުން) މިރިސާލާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.