[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުން ގެންގުޅުން

އަޅުން ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީގައިވެސް ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ބަލާލާއިރު، އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް ނައްޞެއްގައި އަޅުން ގެންގުޅުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިނުވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ނައްޞުތަކުގެ އަޅުން މިނިވަން ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މިކަމުންވެސް އިސްލާމްދީން އަޅުންނާމެދު ދޭ ތަޞައްވުރު ހާމަވެއެވެ. އިސްލާމްދީން އައި އިރު އަޅުން ގެންގުޅުން ޢާއްމުވެފައިވީ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ހަނގުރާމަ ކުރުމާއި، ދަރަނިވެރިޔާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމާއި، ކިޑްނެޕްކުރުމާއި، ފަޤީރުކަން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕުގައި ގިނައިން އަޅުވެތި ކުރީ މީހުން […]