[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލަފް އަދި ސަލަފިއްޔާ – 2

މީގެ އިތުރުން ސަލަފް، މި ލަފްޡަކީ ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلـم ގެ ސުންނަތުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި ވެސް ވާރިދުވެފައިވާ ލަފްޡެކެވެ. އެގޮތުން؛ އެގޮތުން ، އެކަލޭގެފާނު صلى الله عليه وسلـم ގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމާ رضي الله عنها އަށް: “نِعْمَ السَّلَفُ أنَا لَكِ” (ބުޚާރީ 8/64-6285، މުސްލިމް 4/1904-2450)، މާނައީ: “ކަމަނާއަށްޓަކައި ތިމަންކަލޭގެފާނީ ކޮންފަދަ ހެޔޮވެގެންވާ ސަލަފެއް ހެއްޔެވެ”. މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅާއި، […]

ޤުރުއާނުގެ ބައެއް އާޔަތްތައް ކިޔެވުން ނަސްޚުކުރެއްވުން – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ފުރަތަމައީ: ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ޘާބިތުވެފައިވާ އާޔަތެއްގައި އޮތް ޙުކުމް ދެމި އޮތުމާއެކު، އެއާޔަތް ކިޔެވުމާއި ލިޔުމުން ނަސްޚުވުން ޖާއިޒުކަމަށް އުޞޫލު ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިންނާއި، ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިންނާއި، ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިންނާއި ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ޞަޙާބީން  – رضوان الله عليهم – ގެ އަރިހުން ނަޤުލުވެގެން އައިސްފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަމަށް ދަލީލު ލިބެއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ބައެއް […]