[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަސޫލުބޭކަލުން މީސްތަކުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ގޮތް 2

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ސިފަކުރައްވަމުން ޚަދީޖާ رضي الله عنها ވިދާޅުވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަކީ ރަޙިމުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރައްވާ، ދަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ، ނިކަމެތިންނަށް ފޭރާން ދެއްވާ، މެހެމާނުންނަށް ކަމޭހިއްތަވާ އަދި މީސްތަކުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާ ބޭކަލެކެވެ.” ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަރިހުގައި މީހަކު ކަމަކު އެދިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އެކަލޭގެފާނު ނޫނެކޭ ވިދާޅު ނުވެއެވެ. ޖާބިރު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى […]