[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާނަމަ އިމާމު މީހާ ހުއްޓި ހުންނަން ޖެހޭތަން

ސުވާލު: އަންހެނުންގެ ނަމާދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޘަވާބު ބޮޑީ ގޭތެރޭގައި ކުރާ ނަމާދުކަމަށް ވީއިރު، ފިރިހެނުން ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ނަމާދާ އެއްވަރުގެ ޘަވާބެއް ހަމަ ގޭގައި ނަމާދުކުރާ އަންހެން މީހާ ނުވަތަ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރާ އަންހެން މީހާއަށް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނަކު ގޭގައި އެކަނި ނަމާދުކުރުމުން ހަތާވީސްގުނަ ޘަވާބު އޭނާއަށް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނަކު، އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތެއްގައި ނަމާދުކުރާއިރު، ފިރިހެނުންނާ ޚިލާފަށް ސަފުގެ ކުރިޔަށް ނުނުކުމެ، އަންހެން އިމާމާ ހުންނަންޖެހޭނީ ސަފުގެ މެދުގައިކަމަށް ބުނާ ބަހުގެ ދަލީލަކީ […]