[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި، މާތްކަން އަދި ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [سورة الأنعام ٨٢] މާނައީ: “އީމާންވެ، އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް، އަނިޔާއަކާއި، (އެބަހީ: ޝިރުކަކާއި) މަސްހުނިނުކުރި މީހުން ދަންނައެވެ.އެބައިމީހުންނީ އެއީ އަމާންކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ. އަދި ހިދާޔާތް ލިބިގެންވާ މީހުންނީ ހަމަ އެބައިމީހުންނެވެ.”     ސުވާލު 3: – އަންނަނިވި ކަލިމަތަކުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ آمنوا،  يلبسوا، إيمانهم، بظلم – ދެން އެއަށްފަހު މި އާޔަތް ޝަރަޙަ […]