[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަދަޤާތްކުރުން 2

އެންމެ މޮޅު ޞަދަޤާތަކީ ޞަދަޤާތް ލިބޭ ފަރާތް އެއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވަނިކޮށް ކުރާ ޞަދަޤާތެވެ. އަދި ދާއިމީގޮތެއްގައި މެދުނުކެނޑިކުރާ ޞަދަޤާތެވެ. ޞަދަޤާތުގެ ސަބަބަން އަޅާ ނަރަކައިން ސަލާމަތްވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ޢީދު ދުވަހެއްގައި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަންހެންކަނބަލުންނަށް ޚުޠުބާދެއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)) [رواه البخاري] މާނައީ: އޭ އަންހެން ކަނބަލުންނޭވެ. ތިޔަކަނބަލުން ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ނަރަކައިގައި އެންމެ ގިނައީ އަންހެން ކަނބަލުންކަމުގައި ތިމަން ކަލޭގެފާނު […]