[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 57

  މިއާޔަތާ ގުޅޭ މިފަދަ އެތައް އާޔަތެއް އެކަލާނގެވަނީ ޤުރްއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:   (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾). [سورة الحديد: 22]. “އެއްވެސް مصيبة އެއް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ مصيبة އެއް ވުޖޫދަށް ނެރުއްވުމުގެކުރިން ފޮތެއްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ حال ގައި މެނުވީ، ބިމަށް ވިޔަސް ނުވަތަ […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 56

  ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި، އެއާޔަތުގައި އެވަނީ ކޮން ފޮތެއްގެ ވާހަކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ޖުމްހޫރު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޞްރަތުގައިވާ އައްލަވްޙުލްމަޙްފޫޛުގެ (اللوح المحفوظ ގެ) ވާހަކަ ކަމުގައެވެ. އެބޭކަލުންގެ އެވާހަކަފުޅުގެ ތެދުކަން މިއާޔަތް ފެއްޓިގެން ނިމެންދެން ކިޔައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް އެކަން ކަށަވަރުވެގެން ދާނެއެވެ. ފަހެ އެއާޔަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ:   (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا […]