[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 33

  މީގެ އިތުރުން އެމީހުން ގެންނަ އަނެއް ރިވާޔަތަކީ؛ ޢުމަރުގެފާނު رضي الله عنه ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ނުންނަތް ލިޔުއްވައި ޖަމާކުރައްވަން މަޝްވަރާ ކުރެއްވެމަށް ޞަޙާބީ ބޭކަލުން ޖަމާކުރެއްވި ޙާދިޘާގެ ރިވާޔަތެވެ. ފަހެ އެރިވާޔަތުގައި ޢުމަރުގެފާނު رضي الله عنه އެއްކުރެއްވި ހުރިހާ ޞަޙާބީން ، އެކަލޭގެފާނަށް މަޝްވަރާ ދެއްވީ އެކަމައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޢުމަރު رضي الله عنه އެއް މަސް ދުވަސް ވަންދެން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. […]

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމާމެދު ދަންނައެވެ. މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭކަމަށް، ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް އީމާންވުން އެކަމުގައި ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި: ކަށްވަޅުގައި އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމާއި، ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބާ އަދި ނިޢުމަތާއި، ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި، ޞިރާޠު މަގާއި، މީޒާނާއި، ޙިސާބު ބެއްލެވުމާއި ޖަޒާ ދެއްވުމާއި، މީސްތަކުންގެ ފަތްތައް ބެއްސެވުމާ އަދި ކަނާއަތާއި ވައަތާ ނުވަތަ ފުރަގަހުން ފަތް ދެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ […]