[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފާފައާއި އުރެދުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

މިއީ 21 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ. ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان – حفظه الله     – ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ: ފުރަތަމަ ޚުޠުބާ إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفُسِنا وسيِّئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، أشهدُ […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 25

  ށ- ދެންފަހެ، ނަބިއްޔާގެ صلى الله عليه وسـلم ގެ ސުންނަތަކީ ދީނުގައި ޝަރުޢު ކުރެއްވިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަން ޞަޙާބީންނަށް އެނގިލެއްވިކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ލިޔެ ރައްކާކުރެއްވުމާ މެދުގައި އެބޭކަލުން ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައި އިހުމާލުވި ކަމަށް އެމީހުން އެބުނާ ދަޢުވާއަކީވެސް ކުރީ ދަޢުވާއެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަ ބާޠިލު ދޮގު ދަޢުވާއެކެވެ. ފަހެ އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް “ފީނުން” ކީއްކުރަންތޯއެވެ، އޭގެން އެމީހެއްގެ ފައިތިލަ ކިރިޔާވެސް ތެމިލާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް އިންކާރު ނުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ، އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ […]