[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 15

  މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ކަންކަމުން ހާމަވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާން އާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ނުބުއްވަތަކީ، އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ހައްދަވައިގެން ގެންނެވި ކަމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. އެހެނީ، އެއްވެސް މީހަކު އެފަދަ ބޮޑު ކަމެއްގައި އެމީހަކުގެ އަމިއްލަ ކުށްތައް އިޞްޙާލުކުރަން އަމުރުކޮށް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އެވެނި މިވެނި ކަމެއް، –  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޝަޚްޞީ ކަންކަން – އެވަނީ ގޯސްކޮށް ހިނގައިފައި ކަމުގައި ބުނެ އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން […]

مادة التوحيد ٦ (ف 1 ، د 3 – ބުދުތަކުގެ ކިބައިން ކުއްތަންވުމަށާއި ޝަފާޢަތަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުކުރުން)

ބުދުތަކުގެ ކިބައިން ކުއްތަންވުމަށާއި ޝަފާޢަތަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުކުރުން     ދެވަނަ ޤަވާޢިދު އެބައިމީހުން ބުނެއެވެ. ކުއްތަންވުމާއި ޝަފާޢަތް އެދިގެން މެނުވީ އަހަރެމެން އެތަކެއްޗަށް ދުޢާ ދަންނަވައި އެތަކެތި ޤަޞްދުކޮށް ނުހަދަމެވެ. ކުއްތަންވުމުގެ ދަލީލަކީ (އެބަހީ: އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ކުއްތަންވުން ނަހީކުރާ ދަލީލަކީ) ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ. ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا […]