[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 9

  ފަހެ މި ޙަދީޘުން ފެންނަން މިއޮތީ އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ތަބާވެވަޑައިގެން އަމުރުފުޅު ތަންފީޒު ކުރެއްވި ކަން ނުލާހިކު ޞަރީޙަކޮށް ފެންނާށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސުންނަތަށް އިންކާރު ކުރާ މީހުން އެ ދަޢުވާ ކުރާހެން އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ބޮލާލައި ޖައްސެވި ކަމަށް މިޙަދީޘުން ދަލީލު ނެގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟   ތެދެކެވެ. މިޙަދީޘްގެ އެބުނާ ތަންކޮޅު އެކަނި ކިޔައިގެން ފުއްދާލާ ނަމަ ފަހަަރެއްގައި އެހެން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޙަދީޘް ފެށިގެން ނިމެން […]

ތިބާ އެންމެ އިސްކަންދޭކަމަކީ އާޚިރަތްކަމުގައި ހަދާށެވެ.

މިއީ 30 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله    –   ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:   ފުރަތަމަ ޚުޠުބާ   الحمدُ للهِ القائل: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا [16] وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى [17]﴾ [الأعلى: 16، 17]، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ […]