[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 7

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ އެ އިޖުތުހާދުފުޅު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ﷲ ގެ މިއާޔަތުގައި އިޝާރާތް ކުރައްވައި އެންގެވުމުން ހާމަވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ، ދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިޖުތިހާދުފުޅާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާ ސީދާ ނުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއްގެ ޙައްޤު ގޮތް ނުވަތަ އެކަމެއް އަސްލު އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާން ނުކޮށްދެއްވައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ﷲ ތަޢާލާ އެކަމެއް ދޫނުކުރައްވާ ކަމެވެ. އެހެން ނުވާނީ ކީއްވެތޯއެވެ! ފަހެ، ނަބިއްޔާ صلى الله […]

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (7)

ހޭދަކުރުމާ އަދި ޒަކާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި އަދި ޙަދީޘްތައް   ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]   މާނައީ: “އެމީހުންގެ މުދަލުން ޞަދަޤާތެއް ކަލޭގެފާނު ނަންގަވާށެވެ.” އަދި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. «أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»  [متفق عليه] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ މުދަލުން ޒަކާތް ފަރުޟު […]