[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލޯތްބާއެކު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން

މިއީ 23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ     ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي – حفظه الله    –   ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ: ފުރަތަމަ ޚުޠުބާ   الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي جعلَ القرآن أفضلَ مسالِك التربية، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وبآياتِه تنالُ […]

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 3

ރައްދު މަތީގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ދަޢުވާތަކަށް ބަލާލާއިރު ؛   ހ- ފަހެ ކަދުރު ކުރުގެ އެޙަދީޘް ދަންނައެވެ. އެ ޙަދީޘްގައިވާ އެ މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ، މީސްތަކުންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި ނުވަތަ އާދަކާދައާއި ދުވަސްވީ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކޮށްއުޅޭ ކަންކަމެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަމެއްގައި ޙަލާލު ނުވަތަ ޙަރާމް ކަމެއް ކަނޑައެޅުމެއް ގުޅިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމާ ފިކުރަށް […]