[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. މިއީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަޑުއިވޭ އާޔަތެކެވެ. އަޑުއަހާ އާޔަތެކެވެ. ކިޔާ އާޔަތެކެވެ. އަދި ހިތުންނާއި ބަލައިގެން ކިޔަން ނޭނގޭނަމަ ދިވެހިމުޖުތަމައު އެމީހަކާމެދު މަލާމާތުގެ ނަޒަރަކުން ދެކޭ އާޔަތެއްވެސްމެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މައުޟޫޢުއަކީ އާޔަތުގެ މަތިވެރިކަމާ މާތްކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އާޔަތުގެ މާނައެއްވެސް ނޫނެވެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ މައުޟޫޢުއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެތައްބަޔަކު މިއާޔަތް ބޭނުންކުރާގޮތެވެ. ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކުރުމެވެ. މައުޟޫޢު […]

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 48

އެކަނބަލުން ކުޅޭ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަނބަލުންނާ ސަމާސާ ކުރައްވައި ހިނިފުޅުވަރުނަކުރައްވައެވެ. ޢާއިޝާ رضي الله عنها ކުޅުއްވަން ގެންގުޅުއްވި ކުދިކުދި ބުދުތަކެއް ފެނިވަޑައިގެން އެއީ ކޮން އެއްޗެހިތަކެއްތޯ އެކަމަނާގެ އަރިހުން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެހިނދު އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ: “بناتي”. “އެއީ ތިމަންކަމަނާގެ ދަރިންނެވެ”. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ވަރަ (ފިޔަގަނޑު) ލާފައި އިން އަހެއް އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލަމަނާ ޖާވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ: “فرس”. “އެއީ […]