[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން އުންމު ކުލްޘޫމް رضي الله عنها

އުންމު ކުލްޘޫމް رضي الله عنها އަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ހަތަރުވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. އެކަމަނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވީ އަބޫ ލަހަބުގެ ދަރި ޢުތައިބާއާއެވެ. އޭނާވަނީ އެކަމަނާއާ ދުރުވެފައެވެ. އެކަމަނާ އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމުން އެކަމަނާވެސް މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަނާގެ އުޚްތު ރުޤައްޔާ رضي الله عنها އަވަހާރަވުމުން ޢުޘްމާނުގެފާނު އެކަމަނާއާ […]

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 36

އެއްވެސް އަނބިކަނބަލެއް އެއްވެސް އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާނަމަ އެކަނބަލަކަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އަޅާލައްވައި ދުޢާކޮށްދެއްވައި ހިތްވަރުގެ ބަސްފުޅުތައް ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވައެވެ: ޢާއިޝާ رضي الله عنها ރިވާކުރެއްވިއެވެ: “كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى، ويقول: “اللهم رب الناس، أذهبْ الباس، اشفه وأنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما”. البخاري 5743. “އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާ އަތްޕުޅުން ފިރުމާލައްވައި، އެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް އަހުލުވެރިންނަށް (ބަލިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ﷲ ގެ) […]