[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 16

  އަދި އެހެން ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަދީނާގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެތަނަށް ދާ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ކިބައިން ހިންގާ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ސާފުކޮށްލުމުން އަންތަރީސް ވާވަރުގެ ކަމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ބައެއް މީހުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިއުމާ ހިސާބުން އެމީހުން އެމީހުންގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންނާ ރޭކުރުން މުޅި އުމުރަށްވެސް ހުއްޓާލަނީއެވެ. އަދި އަނބުރާ ރަށަށް ގޮސް، ނިދާތަންމަތި ނުވަތަ އެނދު ވެސް ވަކިކުރަނީއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެމަފިރިން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ރޭ ކުރުމަކީ […]

ބީރައްޓެހިކަމުގައި ހުރި އުނދަގޫތައް 1

އަމިއްލަ ރަށް ދޫކޮށްފައި ދިޔުމަކީ ނަފްސަށް އުނދަގޫކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ތަބީޢީގޮތުންވެސް ބުރަކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މައްކާއިން ނެރެލެވުމުން، އެބިމާ ދިމާއަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)) [رواه أحمد] މާނައީ: “ﷲ ގަންދީ ވިދާޅުވަމެވެ. ތިޔައީ ﷲގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވީ ބިމެވެ. އަދި ﷲގެ ބިންތަކުތެރެއިން އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި […]