[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 14

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ރޯދައަށް ހުންނަވާ ޙާލުގައިވެސް އަނބިކަނބަލުންނާ ލޯބިކުރައްވައި ބޮސް ދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ:   މީގެ އިތުރުން އެކަލޭގެފާނު ރޯދައަށް ހުންނަވައިގެންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނަށް ބޮސް ދެއްވާކަމުގައި ވިއެވެ. ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل ويباشر، وهو صائم، وكان أملككم لإربه”. البخاري: 1927. “ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ރޯދައަށް ހުންނަވައިގެން […]

ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުން

ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރިކަލުންނަކީ އަލްޤާސިމެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކުންޔާ، “އަބުލް ޤާސިމް” ނިސްބަތްވަނީ މިދަރިކަލުންނަށެވެ. އަލްޤާސިމް ވަނީ ތުއްޕުޅުއިރު އަވަހާރަވެފައެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި ޖަނަވާރުގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެވޭވަރު ވަންދެން އުޅުއްވިއެވެ. ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަށް ދެވަނައަށް ލިބިލެއްވީ ޒައިނަބެވެ. އަލްޤާސިމަށްވުރެ ޒައިނަބު ދޮށީކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ. އެއަށްފަހު ރުޤައްޔާ އާއި އުންމު ކުލްޘޫމާއި ފާޠިމާއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދަރިކަނބަލަކާމެދުވެސް އަނެއް ދެއުޚްތުންނަށްވުރެ ދޮށީކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސްގެ […]