[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެކި ޤައުމުތަކަށް ޢަރަފާތްދުވަސް ތަފާތުވެދާނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ހަނދު ބެލުމުގެ ސަބަބުން ރަމަޟާން މަސް ފެށުމާއި ނިންމުމުގައި އެކި ޤައުމުތައް ތަފާތުވާ ފަދައިން، ޙައްޖުމަސް ފެށުމުގައިވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަނދުބަލައިފިނަމަ ޢަރަފާތް ދުވަސް އެކި ޤައުމުތަކަށް ތަފާތުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއަދު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެފައިވުމުން މައްކާއަށް ހަނދުފެނިއްޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވަރަށް ފަސޭޙަކަމާއެކު ކަށަވަރުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އެތައް ސަތޭކަ […]