[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مَجَالِسُ شَهْرِ رَمَضَانَ – ބާރަވަނަ މަޖްލިސް

ޤުރުއާން ތިލާވަތުކުރުމުގެ ދެވަނަ ގޮތް   ޙަމްދު ހުރީ ﷲއަށެވެ. އެއިލާހީ އެއިލާހަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އަދި އެއިލާހުގެ ރަޙުމަތަށް އެދޭމީހަކަށް ގިނަހިނައިން ނިޢުމަތްތައް ދެއްވާ އިލާހެވެ. އަދި އެއިލާހީ، އެއިލާހު ހަނދުމަ ކުރުމުން މޫނުއަނބުރާލައި އަދި އެއިލާހަށް އުރެދޭމީހަކަށް ޢުޤޫބާތްދެއްވުން ގަދަފަދަވެގެންވާ އިލާހެވެ. އެއިލާހުގެ ފަޟްލަވަންތަވެރިކަމުން އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކު ހޮއްވަވައެވެ. އެއަޅަކު އެއިލާހާ ކުއްތަންކުރައްވާ ކައިރިކުރައްވައެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުން އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކު އެއިލާހާ ދުރުކުރައްވައެވެ. ދެން ފަހެ އެއިލާހަށް ފުރަގަސްދީ އެނބުރިދާ މީހަކު އެއިލާހު ދޫކޮށްލަވައެވެ. […]