[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 40

40ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): الأَقْوَى مِنْ صِيَغِ العُمُومِ يُقَدَّمُ عَلَى مَا هُوَ دُونَهُ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޢާއްމުކަމުގެ ޞީޣާތަކުގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ ޞީޣާ، އެއަށްވުރެ ބާރުދެރަ ޞީޣާގެ މައްޗަށް އިސްކުރެވޭނެ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ޢާއްމުކަން ލިއްބައިދޭ ޞީޣާތަކުގެ (ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ) ތެރޭގައި ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ތަފާތު ޞީޣާތައް ހުރެއެވެ. ތަޢާރުޟުވާހިނދު، އެ ތަނުން ބާރުގަދަ ޞީޣާ، އެއަށްވުރެ ބާރުދެރަ ޞީޣާގެ މައްޗަށް އިސްކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢާއްމުކަމުގެ ޞީޣާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ […]

ފަތުވާ: ފަރުޟު ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ސުންނަތް އަދާކުރާނަމަ ތަން ބަދަލުކުރުން

ސުވާލު: ފަރުޟު ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ސުންނަތް އަދާކުރާނަމަ ތަން ބަދަލުކުރުމަށް ދަލީލެއް އައިސްފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: އާނއެކެވެ. އެކަމުގައި މުޢާވިޔާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން އެއް ނަމާދު އަނެއްނަމާދާ ނުގުޅުވުމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެދެމެދުގައި ވާހަކައެއް ދެއްކުން ނުވަތަ ނުކުތުމެއް ނުވާނަމައެވެ. (އެބަހީ: އެއްނަމާދަށްފަހު އަނެއް ނަމާދުކުރާނަމަ އެދެމެދުގައި ވާހަކައެއް ދައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ ތަން ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.)” [1] ޢިލްމުވެރިން މިޙަދީޘުން […]