[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 18

18ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): إِذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الـنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ، قُدِّمَ قَوْلُهُ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބަސްފުޅާއި ޢަމަލުފުޅު ތަޢާރުޟުވެއްޖެނަމަ، ބަސްފުޅު އިސްކުރެވޭނެ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ފަރާތްޕުޅުން ބަސްފުޅަކާއި ޢަމަލުފުޅެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާއިރު، އެ ތަނުން ފަހުގެ އެއްޗަކީ ބަސްފުޅުކަމެއް ނުވަތަ ޢަމަލުފުޅުކަމެއް އެނގެން ނެތިފައި، އެ ދޭތިންކުރެ ބަސްފުޅުން ނިޔާކުރާ ގޮތް، […]

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 17

17ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): فِقْهُ الرَّاوِيِّ مِنَ الـمُرَجِّحَاتِ فِي السُّنَنِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ރާވީގެ ފިޤުހަކީ، ސުންނަތްތަކުގެ މެދުގައި ތަރުޖީޙުދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މިއީ، ދެ ރިވާޔަތެއްގެ މެދުގައި ތަޢާރުޟުވެއްޖެހިނދު، ސަނަދަށް ބަލައިގެން އެ ތަނުން އެއް ރިވާޔަތަށް ތަރުޖީޙުދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދެކެވެ. މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައި އެ ވަނީ، ފިޤުހުވެރިކަން ކުޑަ ރާވީއަކު ރިވާކޮށްފައިވާ ރިވާޔަތުގެ މައްޗަށް، ފިޤުހުވެރިކަން ބޮޑު […]

ކައިވެނިކުރުމަށް އަހަރެންގެ ބައްޕަ ހުރަސް އަޅަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައިވަނީ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެންކުދިން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. އެކަމުގައި ފާޅުވެގެންވާ މަޞްލަޙަތުތަކެއްވެއެވެ. އަދި ހިނގަމުންދާ ނުބައިތަކެއްވެސް އޭގެ ސަބަބުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.