[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ނަބަވީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް ޖާމިޢު ދުޢާތަކަކީ އެ ދުޢާތަކުގައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ. މަދު ލަފުޒުކޮޅަކުން ގެތިގެން އައިސްފައިވާ މިދުޢާތައް ކިތަންމެ ކުރުކަމުގައިވިޔަސް، މި ދުޢާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އެކުލެވިފައިވާ ދުޢާތަކެކެވެ. ވީމާ، ޢަރަފާތު ދުވަސްފަދަ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ދުވަސްތަކުގައި މިފަދަ ދުޢާތައް ގިނައިން ކުރުން ހުއްޓެވެ. އަދި ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތުގަޔާއި، ވާރޭވެހޭއިރުގައްޔާއި، ދަތުރު މަތީގައްޔާއި، ބަންގިއާއި ގަމަތާއި ދޭތެރެ […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 86 “އަންހެނުންގިނަވެ ފިރިހެނުން މަދުވެގެން ދިއުން. “

އަންހެނުންގިނަވެ ފިރިހެނުން މަދުވެގެން ދިއުން. އަނަސް رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. [ބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފަހުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނުދައްކާނެ ވާހަކައެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކިޔައިދެއްވާ ހުށީމެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ […]