[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 38 –

ޢަދާވާތްތެރިން ސުންނަތާ ދެކޮޅަށްކުރި މަސައްކަތްތައް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. 1- ހަމައެކަނި ބުއްދީގެ ޛަރީޢާއިން ވިސްނާފައި ސުންނަތް އިންކާރުކުރުން. 2- ހަވާނަފްސަށް ބަރޯސާވެ ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާ ބޭކަލުންނަށް ފާޑުކިޔުން. 3- ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައި އެއީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘްއެއްކަމަށް ބުނުން. މިފަދަ ޙަދީޘްތަކަކީ ސުންނަތާ ތަޢާރުޟުވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ. ނުވަތަ ހަމަ ބުއްދިއާއި އެންމެންވެސް ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކަންކަމާ ތަޢާރުޟުވާ ޙަދީޘްތަކެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ސުންނަތަށާއި އެރިވާކުރެއްވި […]