[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 37 –

މިގޮތުން ޠާހިރު ސުންނަތާއި އެރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނާމެދު ޝައްކާއި ޝުބުހަ ފެތުރުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި މީހުންނެވެ.   1- ޔަހޫދީ ދީނަށް ނިސްބަތްވާ ޢަބްދުﷲ ބިން ސަބާ: އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައަކީ އެންމެންވެސް ދަންނަ މަޝްހޫރު ވާހަކަތަކެކެވެ. [1] 2- ނަޞާރާ ދީނަށް ނިސްބަތްވާ ސައުސަން: މަޢުބަދުލް ޖުހަނީ ޤަޟާޤަދަރާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ބިދުޢަވެރި ވާހަކަތައް އުނގެނުނީ މީނާގެ ފުށުންނެވެ. [2] 3- މުޢުތަޒިލާ ފިރުޤާއަށް ނިސްބަތްވާ އިބްރާހީމް އައްނައްޡާމު: ބައެއް ޢިލްމުވެރިންނާ […]