[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 27 –

5- ޢަމްރު ބިން ޢަލީ އަލްފައްލާސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޔަޙްޔާ ބިން ސަޢީދު ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަން އެހީމެވެ. “ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި އިތުބާރު ނުހިފޭ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން މީހަކު އައިސް ތިމަންނައާ ސުވާލުކުރުމުން ހަދަންވީ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުފްޔާން އައްޘައުރީއާއި ޝުޢުބާއާއި މާލިކު އަދި އިބްނު ޢުޔައިނާ އަރިހުގައި ތިމަން އެހީމެވެ. އެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާއަކީ އިތުބާރު ނުހިފޭ މީހެއްކަމުގައި ބުނެދޭށެވެ.” [1]   6- ޢަބްދު ﷲ ބިން މުބާރަކު ވިދާޅުވިއެވެ. “ސުފްޔާނުއް ޘައުރީއަސް ދެންނެވީމެވެ. ޢައްބާދު ބިން […]