[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة العلق ގެ ތަފްސީރު 4

ދެން އެއަށްފަހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿خَلَقَ الإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ﴾

މާނައީ: “ގަނޑުލޭކޮޅަކުން އެއިލާހު އިންސާނާ ހެއްދެވިއެވެ.”

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވާން ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަން.

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد و آله و صحبه. أما بعد: ރޯދަމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިވަނީ ވަރަށް ކައިރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މާއްދީ ގޮތުން އެކަނި ކަމުގައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން ކާތަކެތި ޖަމާކުރުމާއި ކުޅިވަރު ސާމާނު ޖަމާކުރުމާއި މިފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މިއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މިކަން އޮންނަން ޖެހޭ ގޮތެއް […]