[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 45

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދުގެ ގިނަކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް ގިނަ އާޔަތްތަކުންނާއި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އާދަމުގެ ދަރީންގެ ތެރެއިން ނަރަކަޔަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެފައި އަދި ސުވަރުގެއަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާނެކަން ބަޔާންވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) [سورة يوسف 103] މާނައީ: “އަދި ކަލޭގެފާނު ކިތަންމެވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މީސްތަކުންކުރެ […]