[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބިންހެލުންތައް ގިނަވުން 1

  މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބިން ބާޒު رحمه الله ދެއްވާފައިވާ ނަސޭހަތެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. ބިންހެލުންތަކާ ގުޅުންހުރި ނަސޭހަތެއް   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ފަހެ، ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަކީ އެއިލާހު ނިޔާކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ޙަކީމްވަންތަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ. ހަމައެފަދައިން އެއިލާހީ ކަންކަން ޝަރުޢުކުރައްވާ އަމުރުކުރެއްވުމުގައި ޙަކީމްވަންތަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ […]