[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 13 –

އަބޫ ޢުމަރު އިބްނު ޢަބްދުލްބައްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު صلى الله عليه وسلم ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ދެގޮތަކަށެވެ.   ފުރަތަމައީ: ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އިޖުމާލީކޮށް އައިސްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވުން. އެއީ މިޘާލަކަށް ފަރުޟުފަސްނަމާދާއި އޭގެ ވަގުތާއި އޭގައި ސަޖިދަކުރުމާއި ރުކޫޢުކުރުމާ އަދިވެސް އެނޫން ޙުކުމްތަކެވެ. ހަމައެފަދައިން ޒަކާތާއި އޭގެ ނިޞާބާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޤުތާއި ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ބާވަތްތަކާ އަދި ޙައްޖުގެ އަޅުކަންވެސްމެއެވެ. މީސްތަކުން ޙައްޖުކުރަމުން ދިޔައިރު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)) […]

ޣީބަބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން! – 11

އަންނަނިވި ޙަދީޘް ބަސްފުޅު ބައްލަވާށެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه أحمد] މާނައީ: ” އޭނާގެ މުސްލިމު އަޚާގެ އަބުރު ދިފާޢުކޮށްދީފިނަމަ، ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެމީހަކު ޖަހަންނަމައިގެ އަލިފާނުން ދުރުކޮށް (ރައްކާތެރިކޮށް) ދެއްވުމަކީ ﷲ عز وجل އަށް ޙައްޤުވެވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ.” (ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް އަޙްމަދު) […]