[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޣީބަބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން! – 8

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކުވަނީ ރިބާކެއުމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާންވުމުން އެކަމުން ދުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެއަށްވުރެން ނުބައިވެގެންވާ ކަމެއްގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާ ފަރުވާކުޑަކޮށްފައެވެ. އެއީ ޣީބަބުނުމެވެ. وعن سعيد بن زيد – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ )) . [رواه أبو داود ، والبيهقي في  شعب الإيمان […]

އަލް އިމާމު އަޙްމަދު: أحمد بن حنبل – إمام أهل السنة – 6

ޒުހުދުވެރިކަން صالح بن أحمد بن حنبل ވިދާޅުވިއެވެ. “އެކަލޭގެފާނު ވަރަށްގިނައިން ލައިގެން ކާނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރާހުތް ބޭނުންކުރައްވައެވެ. އަދި އެތިކޮޅަކުން ހިރަފުސް ފޮޅައިލާފައި ފަރިއްކުޅުވަނިކޮށްވެސް ފަހަރެއްގައި ފެނިދާނެއެވެ. އަދި އަނެއްބައި ތައްޓަކަށް ލައެވެ. އަދި އެއަށް ފެންއަޅައިފައި މަޑުވަންދެން ބަހައްޓަކައެވެ. ދެން އެއަށްފަހު ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން އޭތި ފަރިއްކުޅުވައެވެ. އަދު ދުވަހަކުވެސް އެކަލޭގެފާނު އަންނާރެއް އަދި سفرجل[1] އެއް އަދި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ މޭވާއެއް ބައްލަވައި ގަންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވަމެވެ. ކަރާފިޔަވައެވެ. ފަހެ ރޮއްޓާއެކު […]

ނަމާދު ( الصلاة ) – 13

ބަންގި ޝަރުޢުކުރެއްވުން: ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން އިމާމް ބުޚާރީއާއި އިމާމް މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައިވާފައިވެއެވެ. މުސްލިމުން ފުރަމަތަމަ މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވި ދުވަސްވަރު، ނަމާދު ވަގުތު ވާނޭ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށްޓަކައި  މީސްތަކުން އެއްތަނަކަށް އެއްވާކަމުގައި ވެއެވެ. އޭރު އަދި ނަމާދު ވަގުތު ވެއްޖެކަން އެންގުމަށްޓަކައި އެކަން އިޢުލާނުކުރެވެމަކުން ނުދެއެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މިކަން ޙައްލުކުރާނޭ ގޮތަކާއެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެއްބައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޞާރާއިން ގެންގުޅޭ ފަދައިން ނާޤޫސެއް ( ރަނގަބީލެއް) ބޭނުންކުރާށެވެ. އަނެއްބައި […]