[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 44

މީސްތަކުން ހިޔާ ލިބިގަންނަ ކުންނާރު ގަސްތައް ކެނޑުން. ޢަބްދު ﷲ ބުން ޙުބުޝީ رضي الله عنه އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ))1 މާނައީ: ހުސްބިމުގައި މީސްތަކުން އެގަހަކުން ހިޔާ ލިބިގަންނަ ކުންނާރު ގަހެއް އެއްވެސް ޙައްޤަކާއި ނުލައި ބޭކާރު ގޮތުގައި ކަނޑައިލައިފި މީހާ، ﷲ އެމީހަކު ބޯވަތަށް ނަރަކަޔަށް އެއްލަވާލައްވާނެތެވެ.” އަމިއްލަޔަށް މަރުވުން. އަބޫ […]

ޛުލް ޤަރްނައިން ރަސްގެފާނުގެ ވާހަކަ – 2

ޛުލް ޤަރްނައިން ރަސްގެފާނުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އެކަލޭގެފާނު އެއްމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވަޑައިގެންނެވީ މަޣުރިބާއި ދިމާއަށެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު އެވަގުތު ހުންނެވި ތަނުގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނަށް މަޣުރިބު ފަރާތެވެ. އެދުވަސްވަރުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މަޣުރިބު ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން އެއްމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވި ރަށުން ބަލާނަމަ މަޣުރިބާއި ވީފަރާތައް އެކަލޭގެފާނު ދަތުރު ކުރެއްވީއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެވަގުތު ހުންނެވީ ކޮންރަށެއްގައިކަމާއި ވަޑައިގެންނެވީ ކޮންރަށަކަށް ކަންވެސް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އިރުއޮއްސޭ ހިސާބަށް […]