[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޣީބަބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން! – 7

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنهم ذكروا عند رسول الله  رجلاً، فقالوا: لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلا يَرْحَلُ حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتُمُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ، قَالَ: حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ)) [صحيح الترغيب والترهيب] މާނައީ : ޢަމްރު ބުން ޝުޢައިބު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅާއި، ކާފާފުޅުގެ އަރިހުން […]

އެއްޖިންސުގެ ގުޅުމަކީ އުފެދުމުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކޭ ބުނާ މީހާއަށް އޮތް ރައްދު

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހަކީމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ ހަރާމް ކަމަކަށްވީ ހިނދު، މުޖުތަމަޢުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައި އެދުން ފުއްދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއެދު އަޚްލާޤީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އެބައިމީހުންނަށް ވާނެ ގޮތަކާމެދު އަޅުގަނޑުވިސްނަމެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، އެއީ ތަބީޢީ ކަމެކެވެ. އެބައިމީހުން ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ އިރުވެސް އެމީހުންގެ ފިޠުރަތުގައިވަނީ އެކަން ލައްވަވާފައެވެ. ވީމާ، އެބައިމީހުންގެ އެބުނަނީ ތެދެއްކަމުގައި ބަލައިފިނަމަ، އަދި އިސްލާމްދީން އެކަން […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 61 “ރާބުއިން ގިނަވެ އެކަން ޙަލާލުކޮށްގަތުން..”

  ރާބުއިން ގިނަވެ އެކަން ޙަލާލުކޮށްގަތުން. ރާބުއިން މިއުއްމަތުގައި ފާޅުވިއެވެ. އަދި އޭގެނަން ނޫން އެހެން ނަމެއް އެއަށް ކިޔޫއެވެ. މީގެވެސް އެންމެ ނުބައިކަން ހުރީ މީސްތަކުންކުރެ ބަޔަކު އެކަން ޙަލާލުކޮށްގަތުމުގައެވެ. މިކަން ހިމެނިގެންވަނީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަނަސް ބިން މާލިކު رضي الله عنه ގެ ކިބައިން އަލްއިމާމު މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. ((مِنْ شَرَائِطِ السَّاعَةِ: … […]