[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة الإخلاص ގެ ތަފްސީރު – 4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ [އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަވެގެންވާ، ހަމައެކަކުވެސް ނުވެތެވެ.] (ولم يكن له كفوا أحمد) އެބަހީ އެއިލާހުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއްގައި ވެސް އެއިލާހާއި އެއްފަދަ ވެގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެތެވެ. ފަހެ އެއިލާހަށް ބަފައެއް ނުވަތަ ދަރިއް ނުވަތަ އެނޫނަސް އެއްފަދަ އެހެން ފަރާތެއް ނުވާކަން އަންގަވައި އެކަންތައްތައް އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުން ނަފީ ކުރެއްވިއެވެ. މިސޫރަތަކީ ވަރަށް މާތް މަތިވެރިކަމެއް ލިބިގެންވާ ސޫރަތެކެވެ. ނަބިއްޔާ صلي الله عليه وسلم ޙަދީޘް […]