[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 39

ޞޫރަކުރަހާ މީހުން: ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބެއް ދެވޭނީ ﷲގެ ޚަލްޤުތަކާއި  އެއްގޮތަށް ކުރަހާ މީހުންނަށެވެ. ޢަބްދު ﷲ ބުން މަސްޢޫދު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ))1 މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ﷲ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބެއް ދެވެނީ ޞޫރަކުރަހާ މީހުންނަށެވެ.” އަދި އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. […]