[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުށުސަޖިދަ ޖެހުމާއި ބެހޭ ޙުކުމްތައް 6

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على حبيبنا محمد و آله و صحبه أحمعين و بعد: ޢައްލާމާ އިބުނު އަލްޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވައެވެ. “އިމާމު ރުކޫޢުގައި ވަނިކޮށް، މީހަކު އައިސް ކޮޅަށްހުރެ، އިޙުރާމް ބަން ތަކުބީރު ކިޔައެވެ. އެޔަށްފަހު އޭނާ ރުކޫޢަށް ދެއެވެ. މި ޙާލަތުގައި ތިން ޙާލަތަކުން މެނުވީ ބޭރު ނުވާހުއްޓެވެ. ފުރަތަމައީ: އިމާމު ރުކޫޢުން ތެދުވުމުގެ ކުރިން، އިމާމާއި އެކު ރުކޫޢު ލިބުނުކަން ޔަޤީންވުމެވެ. އޭރުން އޭނާއަށް […]