[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނިފާޤުކަން 1

މުއައްލިފުގެ މުޤައްދިމާ الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ނިފާޤްކަމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ބަލިމަޑުކަމެކެވެ. ނުރައްކާތެރި މަގުއޮޅުމެކެވެ. ފެތުރިފައިވާ ބޮޑުނުބައިކަމެކެވެ. އެއީ ހިތްތައް ފަސާދަކުރާ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ބައްޔެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބައްޔަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ފަހެ އިންސާނާ އޭނާގެ ނަފްސު ނިފާޤްކަމުގެ ތެރެއަށްދާކަށް ނުރުހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އޭގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެންދަނީ އޭނާ އެކަން […]