[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިޢުތިކާފް – 1

ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން އިޢުތިކާފްގެ މާނައަކީ: ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި، ޤާއިމުވެ ހުންނަހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފްގެ އިޞްތިލާޙީ މާނައަކީ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި މިސްކިތުގައި ޤާއިމުވެ ހުރުމެވެ. އިޢުތިކާފް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު ޤުރުއާނުން: (( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ )) البقرة/187 މާނަ: (( އަދި ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިއްތަކުގައި އިޢުތިކާފަށް ތިބޭއިރު، ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންނާއެކު ޖިމާޢު ނުވާހުށިކަމެވެ. )) ސުންނަތުން: ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. (( ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި […]