[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كتاب الصوم (1)

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.     ރޯދައިގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ލުޣަވީ ގޮތުން ރޯދައަކީ ހިފެހެއްޓުމެވެ. އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ނިޔަތާއެކު، ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރު އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން، ކެއުންބުއިމާއި ރޯދަގެއްލޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ ތަޢާރަފުން އެނގޭގޮތުގައި ރޯދައިގެ ދެރުކުނެއް ވެއެވެ. އެއީ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރު އޮއްސިޖައުމަށް ދާންދެން، ރޯދަ ގެއްލޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި ރޯދައަށް […]