[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كتاب الصلاة (1)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ނަމާދުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު ނަމާދަކީ ތަކްބީރަކުންފެށޭ ތަސްލީމަކުން ނިމޭ، ޚާއްޞަ ކަލިމަތަކަކާއި ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ނަމާދު ވާޖިބު ވެގެންވަނީ ބާލިޣުވެ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށެވެ. ނަމާދުގެ މާތްކަން:   ނަމާދުގެ ވާޖިބުކަން: ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތާއި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖްމާޢުން، ނަމާދުގެ ފަރުޟު ކަމަށް ދަލީލު ލިބެއެވެ. ނަމާދު ވާޖިބު ވެގެންވަނީ ކޮންބަޔަކަށް؟ […]