[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (8)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ޙައިޟާއި ނިފާސްގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު: ޙައިޟަކީ ވިހެއުމަކާއި ނުލައި، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުންނަ އަންހެނާގެ ރަޙިމުން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ބޭރުވާ ލެއެކެވެ. ނިފާސް އަކީ ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ބޭރުވާ ލެއެވެ. ޙައިޟުގެ ވަގުތު: ހިޖްރީ ގޮތުން ނުވަ އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ޙައިޟު ނުވާނެއެވެ. އަދި ހިޖްރީގޮތުން ފަންސާސް އަހަރަށްފަހު ޢާންމުގޮތެއްގައި ޙައިޟު ނުވާނެއެވެ. ޙައިޟުގެ ކުރު މުއްދަތުގައިވެސް އަދި […]