[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (7)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ނަޖިހާއި، ނަޖިހުން ޠާހިރުވުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު: ނަޖިސްކަމުގައި ބަޔާންވެ ދަލީލު އައިސްފައިވާ ތަކެތި: އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗިއްސާއި، ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗިއްސާއި، ހޮޑު: މީގެ ތެރެއިން ކިރު ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ނުބޯ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗިހި އިސްތިސްނާ ވެގެން ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކިރު ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ކައިހަދާ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ […]