[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މުއައްޛިނުން( ބަންގި ގޮވާމީހުން)

تأليف : الشيخ وحيد عبدالسلام بالي ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މުއައްޛިނުން( ބަންގި ގޮވާމީހުން) އެއީ ހަތެރެކެވެ. 1 – ބިލާލު ބިން ރަބާޙް ( ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ) : އެކަލޭގެފާނަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް، އެއްމެ ފުރަތަމަ ބަންގި ގޮވައިދެއްވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޞަޙާބީއެވެ. އަބޫބަކުރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، ބިލާލު ބިން ރަބާޙު  އަޅެއްގެ ގޮތުގައިވަނިކޮށް، ބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު މިނިވަން ކުރެއްވިއެވެ. ދެން ފަހެ އެކަލޭގެފާނު، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ […]