[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދު ( الصلاة ) – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين ނަމާދުގެ ތަޢުރީފް ބަހުގެ ގޮތުން ( الصلاة ) ގެ އެންމެ އާއްމު މާނައަކީ ދުޢާ އެވެ. الصلاة ނުވަތަ ނަމާދުގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ : ކަނޑައެޅި އެނގިގެންވާ ޒިކުރުތަކަކާއި ހަރަކާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ، ތަކުބީރަކުންފެށޭ އަދި ސަލާމްދިނުމުން ނިމޭ ﷲ ތަޢާލާއަށް ވެވޭ އަޅުކަމެކެވެ. ނަމާދަކީ ހުރިހާ އުއްމަތަކަށްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ. އެއީ ނަމާދުގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ބޮޑުވުމުގެ […]