[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކަހްފު ސޫރަތުގެ ތަރުޖަމާ 26-28

قُلِ اللَّـهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ ۖ أَبْصِرْ‌ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِ‌كُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! “އެއުރެން ތިބި މުއްދަތެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ، اللّه އެވެ. އުޑުތަކާއި ، ބިމުގެ ޣައިބު ދެނެވޮޑިގަތުން ވަނީ ، އެކަލާނގެއަށެވެ. އެކަލާނގެ ބައްލަވާވޮޑިގަތުމާއި، އައްސަވާވޮޑިގަތުން ބޮޑުކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެވެ! އެއުރެންނަށް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ވާގިވެރިވާނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް […]

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -2

އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން 539 ޙަދީޘް ރިވާކުރެވިފައިވައެވެ. އޭގެތެރެއިން 26 ޙަދީޘް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް އިއްތިފާޤުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މައެއްގެ ސުވާލުތައް

މުޅިގައުމުގައި ބަދުއަޚްލާގީ މަންޒަރުސިފަވާ ކުރެހުންތަކާއި ފޮޓޯތައް ޢާއްމުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކުޑަކުދިންވެސް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަކީ ފެޝަނަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.