[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 6

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ސުންނަތަށް ނަޞްރުވެރިވުމާއި ބިދުޢަވެރިންގެ މައްޗަށް ހަރުކަށިވެލެއްވުން مُطَّرِّف بن عبد اللهގެ އަރިހުން  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މާލިކުގެފާނު ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. “ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަޑައިގަތީ ސުންނަތް ދޫކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ފަހު ވަޑައިގެންނެވި ވެރިން (ޚުލަފާޢުރާޝިދޫން)ވެސް ހެޔޮމަގަށް މަގު ދެއްކެވިއެވެ. އެކަންތައްތަކުގައި ހިފުން ހިމެނިގެންވަނީ، ﷲތަޢާލާގެ ފޮތަށް ތަބަޢަވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެއިލާހަށް […]