[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވަދާޢުގެ ޠަވާފުކުރުން

ޞަޙީޙައިންގައި އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ‏.‏ މާނައީ: “އެބައިމީހުން މައްކާގައި ކުރާ އެންމެ ފަހު ކަމަކީ ގެފުޅުގެ ކައިރީގައި ޠަވާފުކުރުން ކަމުގައި ހެދުމަށް މީސްތަކުންނަށް އަމުރުވެވިގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ޙައިޟުވެރިންވަނީ އެކަމުން އިސްތިސްނާވެގެންނެވެ.” މުސްލިމުގެ ލަފުޒުގައި ވެއެވެ. كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ […]